Utleie

Våre lokaler i Brøholtveien 79 kan leies til selskaper, kurs og møter.
Det er dekketøy til 50 personer.

PRISER:

Foreldre: kr. 400,-

Andre: kr. 700,-

Leie forutsetter egen vask av lokale.

Kontakt:
Marie Westbye
Mob: 907 24 617
E-post: marie.westbye@ulna.no