Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

 

Barnehageplass (100%)

Kr 3.230,- per måned fra 01.01.2021

Søskenmoderasjon

30% moderasjon på barn nummer 2

50% moderasjon på barn nummer 3 eller flere

Matpenger

450,- for 100% plass. Inkluderer frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid, samt drikke til alle måltider.

11 betalingsmåneder i året, hvor juli er betalingsfri måned.